Life StyleDlaczego ostrzyca wyróżnia się w krajobrazie pogórza kaczawskiego?

Dlaczego ostrzyca wyróżnia się w krajobrazie pogórza kaczawskiego?

Przez Redakcja

Pogórze Kaczawskie to imponująca formacja w krajobrazie Górnego Półwyspu. Znajduje się na nim ostroga, która wyróżnia się na tle reszty krajobrazu ze względu na swoją wyjątkowość. Ostroga ta jest częścią czwartorzędowych formacji tego obszaru, na które składają się wzgórza morenowe i doliny lodowcowe.

Wzgórza morenowe

Jeśli szukasz doskonałego miejsca na wędrówkę w Illinois, sprawdź Park Stanowy Wzgórz Morenowych. Park ten znajduje się w pobliżu McHenry i jest świetny dla miłośników przyrody. Żyją w nim szopy, lisy, kojoty, norki i inne zwierzęta.

W okolicy żyje wiele gatunków dzikich zwierząt, w tym lis, jeleń szlachetny, norka, cottontail i inne. Na Wzgórzach Morenowych można też spotkać kilka gatunków ptaków.

Na tym terenie znajdują się trzy główne obszary, na które miały wpływ procesy geologiczne. Są to Pogórze Kaczawskie, obszar morenowy Wzgórz Czerwieńskich i Góry Złote. Każdy z tych obszarów ma swoje odrębne cechy i właściwości. Na przykład na Pogórzu Kaczawskim znajduje się największy rezerwat przyrody na Mazowszu – Las Kabacki. Znajdują się w nim ponad stuletnie dęby i wiązy wych.

Warto również odwiedzić region zwany Obniżeniem Milicko-Głogowskim. W tym regionie znajduje się wiele bagiennych obszarów leśnych.

Doliny lodowcowe

Na Pogórzu Kaczawskim znajduje się wiele dolin lodowcowych. Najbardziej imponującą z nich jest wrocławsko-magdeburska dolina lodowcowa, z której korzysta kilka miast z trzech krajów: Polski, Niemiec i Słowacji. Inne godne uwagi doliny lodowo-marginalne to dolina lodowo-marginalna Warszawa-Berlin i dolina lodowo-marginalna Baruth-Glogow. Wiele dolin lodowo-marginalnych nie zostało utworzonych przez siły natury, ale są one wspomagane przez działalność tektoniczną i ludzką.

Chociaż wycieczka na Pogórze Kaczawskie może nie być najprzyjemniejszym sposobem spędzania wakacji, jest tu wiele malowniczych miejsc, w których można się zatrzymać i odpocząć. W szczególności region ten jest pełen malowniczych szczytów górskich, zielonych dolin i malowniczych wiosek. Poza wymienionymi atrakcjami region oferuje swoim gościom wiele zabytków do zobaczenia, od zamków po muzea.

W regionie znajduje się również najmniejsze miasto w kraju, Kaczawa, a także Góry i Pogórze Kaczawskie, pasmo dolin pokrytych lodem. Poza znaną ofertą gastronomiczną region ten może się również pochwalić najdłuższą zarejestrowaną historią osadnictwa ludzkiego. Obejmuje ona zakładanie fortów oraz największy w kraju zbiór średniowiecznych kościołów i klasztorów.

Twory czwartorzędowe

Stratygraficzna klasyfikacja utworów czwartorzędowych Pogórza Kaczawskiego od dawna stanowi problem. Celem pracy było opracowanie nowej koncepcji klasyfikacji stratygraficznej i nomenklatury w oparciu o krajowe wytyczne.

Obszar badań został oparty na szczegółowych mapach geologicznych i pracach terenowych. Na tym obszarze występuje kilka typów ukształtowania terenu. Są to tereny niskogórskie na południowym zachodzie i tereny pagórkowate na zachodzie. Te dwa obszary są oddzielone wąskim grzbietem W-E Truskolas, pasmem rozdzielającym wody. Pomimo różnic wysokości Pogórze Kaczawskie jest w rzeczywistości częścią Kotliny Wierzchosławickiej. Kotlina ma złożone pochodzenie, a jej niejednolite wypiętrzenie jest główną cechą charakterystyczną. Znajduje się na terenie Polski, a jej brzegi przebiegają wzdłuż stref uskokowych.

Niecka wypełniona jest osadami mioceńskimi i plioceńskimi. Przez nieckę przepływa strumień, w którym obecne są ryolity. Rzeka odprowadza wodę do Nysy Małej.

Lokalizacja

Pogórze Kaczawskie to obszar położony w północno-zachodniej części polskich Sudetów. Region ten charakteryzuje się nisko położonymi wzgórzami wulkanicznymi. Geologia regionu jest bardzo zróżnicowana. Obejmuje ona skały metamorficzne i pre-waryscyjskie.

W niniejszej pracy przedstawiono analizę cech geomorficznych i morfologicznych tego regionu. Cechy morfologiczne badanego regionu są w dużej mierze kontrolowane przez wzory kolumnowych połączeń leżących u podstaw mas skalnych. Na te wzorce wpływają również właściwości wytrzymałościowe górotworu.

Klify Muchowskiego Wzgórza są największym bazaltowym wzniesieniem na Pogórzu Kaczawskim. Otaczają je kanciaste bloki bazaltowe i pionowo ułożone kolumny. Morfologia tego obszaru jest interpretowana jako złożone ciało wulkaniczne z dwoma oddzielnymi kanałami.

Występowanie bazaltu jest uważane za marker długotrwałej denudacji. Nie jest jednak pewne, czy takie wystąpienia można zobaczyć na ziemi.

Oceń artykuł: Dlaczego ostrzyca wyróżnia się w krajobrazie pogórza kaczawskiego?
Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5
Podobne Wpisy