Life StyleDlaczego mieszko i przyjął chrzest?

Dlaczego mieszko i przyjął chrzest?

Przez Redakcja

Wizerunek Mieszka, króla Polski, znajduje się na najpopularniejszym banknocie na świecie. Podczas podboju Tornow-Klenicy, wraz ze swoimi wojskami, ustanowił państwo polskie członkiem chrześcijańskiej Europy. Przekazał też swojemu nowemu krajowi ogromną ilość wiedzy i doświadczenia. Te osiągnięcia uczyniły go popularną postacią wśród Polaków. W rzeczywistości nadal jest znaną postacią i osobą, którą większość ludzi podziwia.

Podbój Tornow-Klenicy

W 968 roku Mieszko I odziedziczył królestwo Pomorza Gdańskiego i Mazowsza. Przyjął wtedy rzymski katolicyzm jako swoją religię i został pierwszym władcą narodu znanego jako Polska. Potem wrócił do swoich planów podboju Pomorza Zachodniego. Jego rządy musiały być satysfakcjonujące.

Panowanie Mieszka jest powszechnie przypisywane zjednoczeniu ziem polskich. Był to również czas wielkiego postępu religijnego i kulturalnego w Polsce. Za jego panowania powstało wiele kościołów. Wśród nich znalazła się Katedra Gnieźnieńska. Inne budowle powstałe za jego rządów to kościół na Ostrowie Tumskim, katedra Najświętszej Marii Panny w Poznaniu oraz katedra św. Piotra i Pawła na Starym Mieście w Warszawie.

Tornowskie osady-klenice, położone na Dolnym Śląsku i Dolnych Łużycach, były okrągłe i ufortyfikowane. Stanowiły genezę nowych struktur społecznych. Nie były jednak w stanie zbudować dobrze prosperującego państwa. Ostatecznie zostały zniszczone.

Ustanowienie Polski członkiem chrześcijańskiej Europy

Pomimo stosunkowo niewielkich rozmiarów, Polska zajmuje ważne miejsce w historii Europy. Jest członkiem Unii Europejskiej. Jej położenie geograficzne sprawia, że leży na granicy Europy Wschodniej i Zachodniej.

Kraj był kiedyś zjednoczonym królestwem. W XIII wieku przestało być jednak spójną jednostką polityczną. W rezultacie suwerenność dawnego państwa została podzielona między mniejsze niezależne księstwa.

Protestantyzm dotarł do Polski w latach siedemdziesiątych XVII wieku. Ewangelicki Kościół Reformowany zyskał zwolenników wśród szlachty. Jednak obecność Kościoła w Polsce nie była zbyt skuteczna.

W początkach XX wieku Polska doświadczyła wielu konfliktów religijnych. Obejmowały one prześladowania religijne członków Braci Czeskich, anabaptystów i luteranów.

Katolicyzm wcześniej dominował w polskim społeczeństwie. Kościół unikał jednak konfliktów ze świecką inteligencją humanistyczną i socjalistycznym ruchem robotniczym. W końcu zaczął się pojawiać antyklerykalizm.

Masywny transfer wiedzy

Mieszko I był polskim szlachcicem, który stał się swego rodzaju chrystianizatorem. Wiązało się to z ogromnym transferem wiedzy – i to bardzo dużym. Jego żona, Oda, zmarła w 977 roku, a małżeństwo nie obyło się bez wpadek.

Ciężko jest określić, kiedy dokładnie Mieszko I zasiadł po raz pierwszy na tronie. Można powiedzieć, że było to mniej więcej w roku jego narodzin. Chociaż korona została przekazana Bolesławowi Chrobremu, to on byłby pierwszym, ale granica między nimi byłaby znacznie bardziej rozmyta. Mimo to, obaj byliby ze sobą w krwawym pojedynku. Chwiejne relacje między koroną a ludem byłyby problemem do rozwiązania w krótkim czasie. Po śmierci Wichmanna Mieszko został poproszony o przekazanie cesarzowi swoich wyrobów. Na szczęście zamieszki były krótkotrwałe. Niezależnie od krótkotrwałych kłopotów Mieszka, udało mu się utrzymać sojusz z Czechami i zaznaczyć swoją obecność jako średniowieczny arystokrata.

Wizerunek Mieszka na najpopularniejszym banknocie

Książę Mieszko I był ojcem założycielem Polski. Dokonał wyboru, który miał długofalowe konsekwencje dla polskiej tożsamości i społeczeństwa.

Jego decyzja o ochrzczeniu poddanych jako chrześcijan miała duży wpływ na życie polityczne i religijne kraju. Wprowadził też Polskę do świata chrześcijańskiego. W kolejnych latach chrześcijaństwo kształtowało polską historię, politykę i kulturę.

Decyzja księcia pomogła utorować drogę do ustanowienia nowego porządku społecznego w Polsce. Kościół zaszczepił pojęcie zasadniczej jedności między religią a tożsamością narodową.

Jego syn Bolesław Chrobry został pierwszym królem Polski. Kolejnym ważnym elementem propagandy był dokument Dagome iudex, oddający Polskę pod opiekę Stolicy Apostolskiej. Decyzja Mieszka była również istotna, ponieważ dała Polsce pierwszą narodową walutę. Jednak niedługo potem życie monarchy zostało skrócone.

Oceń artykuł: Dlaczego mieszko i przyjął chrzest?
Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5
Podobne Wpisy